Oceánografie - recenze knihy

Oceánografie OCEÁNOGRAFIE
Tajemný svět moří a oceánů

________________________________________

O oceánografii
Oceánografie je mezioborová vědní disciplína, která se zabývá studiem všech aspektů mořského prostředí. Jedná se o disciplínu poměrně mladou, začala se rozvíjet až od 30 let minulého stolení, k jejímu rozvoji přispěla podstatnou měrou světová honba za ropou. Významná část nynějších studií však směřuje k zachování zdravého prostředí světových moří a oceánů.

K obsahu knihy
Sedmé vydání této světově proslulé naučné encyklopedie komplexně vysvětluje úlohu, kterou hrají oceány na naší planetě. Tématika je objasněna srozumitelně i pro laika, v knize naleznete mnoho názorných ilustrací, konkrétních příkladů a popisů skutečných událostí. Provede Vás od historie podmořského výzkumu až k současnému stavu poznání. Kniha vám pomůže seznámit se uceleně s danou problematikou. Díky tomu, že oceánografie je opravdu mezioborová vědní disciplína, dostane se Vám základního ponaučení z vědních oborů od fyziky a chemie přes biologii, geologii a geografii až po astronomii a získáte tak dobrý základ pro rozvíjení znalostí tím směrem, který vás oslovuje.
Kniha je koncipována jako přehledná učebnice. Každou kapitolu otevírají základní otázky, na které je zaměřena, na konci vždy naleznete shrnutí základních poznatků. Možná dostanete odpověď na některou z otázek, které si kladete - za každou kapitolou naleznete sekci "Čtenáři se ptají...". Na závěr nechybí ani podrobný výkladový slovník pojmů.

Co v knize najdete
- první potápěči a dobývání podmořského světa
- podmořský život a experimenty s bydlením pod vodou
- mořské organismy a potravní pyramida
- pohyb kontinentů a změny v oceánech
- příliv, odliv a mořské proudy
- koloběh vody a vlastnosti mořské vody
- vliv Slunce a Měsíce na pohyb a odraz vln
- průchod světla mořskou vodou a vliv slunečního záření
- bouře, tajfuny, hurikány a jejich příčiny
- skleníkový efekt v atmosféře a jeho vliv na oceány
- hlubokomořské vrty a těžba ropy, písku, soli
- odsolování mořské vody
- mořské právo v minulosti a dnes
- odvozování zeměpisné šířky i délky a převodní tabulky
- několik set černobílých i barevných fotografií, ilustrací, nákresů, grafů a map
- podrobný výkladový slovník odborných názvů
>> Obsah knihy (.PDF)

V čem může být kniha přínosná pro potápěče
V knize naleznete i užitečné informace, které vám mohou pomoci při samotném potápění (o slapových jevech, pohybu vln či utváření břehů apod.). Dopomůže Vám ke znalosti o mořském prostředí, naleznete zde přehlednou klasifikaci mořských tvorů včetně popisů jejich chování. S větší znalostí mořského prostředí si určitě své ponory také více užijete a budete si všímat věcí, o kterých jste dříve neměli ani ponětí.

Na závěr
Kniha je určena nejen pro studenty, ale i pro ty, kteří se zajímají o poznání naší planety, zejména o zákonitosti fungování moří a oceánů. Knihu Vám můžeme doporučit.

Ukázky vnitřních stránek (publikované se souhlasem CP Books, a.s.)
otevřená 74 170 274 361

Objednat můžete zde.
 


09.05.2005 15:47:00
ScubaDiving.cz